logo
HOME | KONTAKT

Wiercenie w betonie

Wiercenie w betonie

Wiercenie otworów w betonie techniką diamentową:
Technika wiercenia otworów rdzeniowych jest stosowana w celu uzyskania precyzyjnych, okrągłych otworów o średnicy do 1200mm. Możliwa długość otworu (grubość przewiercanego elementu) dzięki stosowaniu specjalnych przedłużek może wynosić nawet parę metrów. Mocną stroną diamentowego wiercenia otworów jest bardzo krótki czas wykonywania, również w przypadku dużych średnic. Technika Diamentowa  jest stosowana do uzyskiwania przejść w ścianach lub stropach pod różnego rodzaju instalacje wodnokanalizacyjne, elektryczne, gazowe oraz kanały wentylacyjne. Wiercenie otworów rdzeniowych wykorzystujemy również często w przypadku montażu przepustów, kotew (wklejanych, rozprężnych, przelotowych), słupów, barierek czy pobierania próbek betonu do analizy.

Wykonujemy przewierty techniką diamentową , co daje możliwość bezudarowego, oraz bezpyłowego wiercenia. Do prac wykorzystujemy sprzęt firmy HILTI . Otwory robione są wiertłami koronowymi, które posiadają bardzo odporne na ścieranie segmenty diamentowe. Posiadany sprzęt umożliwia wiercenie w betonie zbrojonym, cegle, kamieniu, suporeksie i innych materiałach budowlanych. Przewierty mogą być wykonane pod dobrowolnie wybranym kątem nachylenia o różnej średnicy do fi= 1200mm, oraz teoretycznie nie ograniczonej długości. Dzięki różnym rodzajom wiertnic, oraz pompie próżniowej, istnieje możliwość wiercenia bez pozostawiania śladu po kotwach, jak i wykonania wiercenia otworów na sucho, lub z odprowadzeniem szlamu przy wierceniu na mokro. Taśmy węglowe.

Technika wiercenia otworów rdzeniowych, wiercenia w betonie jest stosowana w celu uzyskania precyzyjnych, okrągłych otworów o średnicy do 1200mm. Możliwa długość otworu (grubość przewiercanego elementu) dzięki stosowaniu specjalnych przedłużek może wynosić nawet parę metrów. Mocną stroną tej metody jest bardzo krótki czas wykonywania otworów, również w przypadku dużych średnic. Wiercenie otworów w betonie techniką diamentową jest stosowane do uzyskiwania przejść w ścianach lub stropach pod różnego rodzaju instalacje wodnokanalizacyjne, elektryczne, gazowe oraz kanały wentylacyjne. Wiercenie otworów w żelbecie wykorzystujemy również często w przypadku montażu przepustów, kotew (wklejanych, rozprężnych, przelotowych), słupów, barierek czy pobierania próbek betonu do analizy.

 

Nasza oferta

Naprawy konstrukcji z betonu, żelbetu, murowanych, drewnianych taśmami i matami kompozytowymi z włókien węglowych. Zwiększanie nośności stropów, belek. Iniekcje, sklejanie pęknięć w konstrukcjach betonowych, kamiennych i murowanych, wypełnianie ubytków betonu oraz pustych przestrzeni, zabezpieczanie zbrojenia. Taśmy węglowe.

 

 

Wzmacnianie konstrukcji taśmami węglowymi, matami kompozytowymi z włókien węglowych, zbrojenie zewnętrzne, zwiększanie nośności: stropów, słupów, podciągów. sprężanie taśm węglowych.
Cięcie betonu, wycinanie otworów np. drzwiowych w ścianach, pod schody w stropach, bezpyłowo, cięcie betonu piłami diamentowymi, wiercenie otworów techniką diamentową.
Naprawy konstrukcji żelbetowych zaprawami PCC i PC
Kucie betonu, ręczne wyburzenia.
Zabezpieczenia ppoż. wzmocnień, dylatacji, przejść instalacyjnych.
Montaż kotew talerzowych.
Wklejanie prętów, starterów.
Iniekcje ciśnieniowe, sklejanie i uszczelnianie rys.
Certyfikaty firm Sika, S&P, Rockwool, Rigips, Webac, Promat, Hilti

Szeroki zakres stosowania tąśm węglowych, mat z włókien węglowych i kształtek w budownictwie:

Zwiększanie nośności:
- Zwiększenie obciążeń elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych
- Zmiana warunków użytkowania obiektu
- Konieczność zamontowania cięższych urządzeń w obiektach
- Stabilizacja wibracji i oscylacji

Modyfikacja konstrukcji ze względu na:
- Zmianę schematu statycznego
- Otworowania w płytach stropowych
- Zwiększenie odporności sejsmicznej
- Korekta błędów projektowych lub wykonawczych

Uszkodzenia elementów konstrukcyjnych:
- Korozja zbrojenia (ubytki w zbrojeniu)
- Starzenie się materiałów konstrukcyjnych
- Uszkodzenia spowodowanie pożarem, uderzeniem, itp.

Poprawa użyteczności obiektów:
- Redukcja rozwartości rys
- Redukcja naprężeń rozciągających w stali
- Poprawa wytrzymałości zmęczeniowej
- Wydłużenie żywotności obiektów zabytkowych

 

 

Kontakt

RAB Technika Diamentowa
ul. Geodezyjna 80/18
03-290 Warszawa
NIP 524 10 61 690
REGON 011771602
BANK santander Polska 
Nr r-ku 83 1500 1070 1210 7000 7970 0000
tel/fax: +48/22/632 10 88

mobile:
501 165 264 Tomasz Radzki 
501 298 912 Bogdan Radzki
502 157 855 Sławek Radzki
rab@technikadiamentowa.com