Taśmy węglowe

Oferta Taśm Węglowych

Konstrukcje budowlane wymagają wzmocnienia z powodu pogorszenia się ich stanu technicznego na skutek upływu czasu i eksploatacji, zmiany wymagań (np. podwyższenia klasy nośności mostu), zmiany funkcji konstrukcji lub elementów (np. urządzenie biblioteki na piętrze), zmian konstrukcyjnych wynikających z przebudowy (usunięcie słupów, wycięcie otworów itp).

Do niedawna jedyną dostępną metodą wzmocnienia było umieszczenie dodatkowych elementów nośnych, najczęściej w postaci belek stalowych o znacznych przekrojach. Obecnie, nowoczesną metodą jest naklejanie taśm z włókna węglowego, mat i kształtek z materiałów kompozytowych, których głównym składnikiem są włókna węglowe.Taśmy węglowe są nowoczesnym rozwiązaniem w obszarze wzmacniania konstrukcji budowlanych wyróżniających się swoimi wyjątkowymi parametrami oraz szerokim zakresem zastosowań. Do ich produkcji wykorzystuje się włókna węglowe znajdujące idealne zastosowanie we wszelkich obszarach, w których występują rozciągane elementy konstrukcyjne. Dzięki wykorzystaniu taśm węglowych miejsca te zyskują zwiększoną wytrzymałość zarówno pod względem rozciągania jak i zginania, zmniejszona jest także szerokość występujących rys oraz ugięcie.

Zaufali nam

Efektywność Wzmocnienia Taśmami

Efektywność wzmocnienia konstrukcji betonowych taśmami kompozytowymi jest bardzo wysoka. W zależności od rodzaju taśm, liczby ich warstw i rodzaju obciążenia, graniczna nośność elementu wzrosnąć może nawet 2÷3 krotnie w porównaniu do elementu niewzmocnionego. Dotyczy to zwłaszcza belek. W praktyce jednak wystarcza, przynajmniej w odniesieniu do niektórych konstrukcji (na przykład mostów), aby w zakresie normalnego użytkowania wzmocnienie to wynosiło od kilkunastu do kilkudziesięciu procent, co uzyskuje się niemal zawsze.

Dotychczasowe doświadczenia (w tym także krajowe) ze wzmacniania istniejących konstrukcji pozwalają wskazać następujące zakresy najczęstszego i racjonalnego stosowania taśm kompozytowych Sika® CarboDur® w obiektach betonowych:

 • gdy wymagane jest wzmocnienie z uwagi na naprężenia normalne w belkach lub płytach – wtedy taśmy naklejane są zgodnie z tzw. obwiednią momentów zginających, mogą więc mieć różne długości i być naklejane w jednej lub większej liczbie warstw (występuje tu pewna analogia do układu zbrojenia prętami w elementach zginanych);
 • gdy wymagane jest wzmocnienie, noszące raczej cechy zabezpieczenia, wynikające na przykład z obawy przed skutkami pęknięcia skorodowanych kabli sprężających w belkach prefabrykowanych lub innych – wtedy taśmy naklejane są „od podpory do podpory”, czyli na całej długości elementu;
 • gdy wymagane jest wzmocnienie z uwagi na ścinanie lub naprężenia główne rozciągające – wtedy odcinki taśm naklejane są na zewnątrz elementów (zwykle belek) w kierunkach takich, jak pręty odgięte.

Taśmy węglowe to uniwersalny materiał o niezwykłej wytrzymałości oraz uniwersalności zastosowań. Taśmy Sika Carbodur czy S&P C-Laminate są gotowymi produktami kompozytowymi wykonanymi z włókien węglowych zatopionych w matrycy z żywicy epoksydowej. Przeznaczone są do wzmocnień konstrukcji stalowych, żelbetowych murowych i drewnianych.

Zakres Robót Specjalistycznych

 • wzmocnienia konstrukcji taśmami węglowymi,
 • sprężanie taśm węglowych,
 • wzmocnienia konstrukcji matami węglowymi,
 • wzmocnienia konstrukcji matami szklanymi,
 • wzmacnianie i uszczelnianie konstrukcji metodami iniekcyjnymi,
 • wzmacnianie konstrukcji elementami stalowymi,
 • naprawa żelbetu materiałami PCC,
 • wykonywanie izolacji poziomych techniką iniekcyjną,
 • wykonywanie izolacji powierzchniowych (pionowych, powłokowych).

Zastosowanie Taśm Węglowych

 • Do wzmocnień konstrukcji w przypadkach zwiększenia obciążeń
 • Wzrost obciążenia użytkowego w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej
 • Wzrost obciążenia użytkowego na mostach
 • Montaż ciężkich urządzeń w budynkach przemysłowych
 • Stabilizacja drgających konstrukcji
 • Zmiana przeznaczenia istniejących obiektów

Charakterystyka Taśm Węglowych

Taśmy węglowe są to wytwarzane w procesie poltruzji włókna węglowe zatopione w matrycy z żywicy epoksydowej (Carbon Fiber Reinforced Polymer – CFRP). Służą do wzmocnień konstrukcji żelbetowych, betonowych, drewnianych, stalowych i murowych.
 • Odporność na korozję
 • Bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie
 • Bardzo wysoka wytrzymałość zmęczeniowa
 • Bardzo długa trwałość
 • Niewielki ciężar
 • Dowolne długości, nie trzeba wykonywać złącz
 • Niewielkie wymiary poprzeczne
 • Możliwość malowania
 • Łatwość transportu materiału
 • Możliwość krzyżowania w jednej płaszczyźnie taśm, prowadzonych w dowolnych kierunkach
 • Łatwość aplikacji, zwłaszcza w pozycji sufitowej
 • Dostępne są typy o różnej wytrzymałości na rozciąganie i o różnym współczynniku sprężystości
 • Wysoka odporność na alkalia
 • Taśmy węglowe mają gładką powierzchnię bez wystających włókien
 • Dopuszczenia i aprobaty w wielu krajach